English

China

+86-0571-82304853

Contact us

Address: Yi Qiao Town, Xiaoshan District, Zhejiang, Hangzhou

National toll free service hotline: 400-681-6008

Merchants hotline: +86-0571-82307210

Contact number: +86-0571-82301338, Mr. Niu

E-mail: neal@ok-tools.cn

Fax: 0571-82304850